Korona

Važno saopštenje radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19

U skladu sa Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, koju je donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, pozivamo sve sportske saveze, sportske organizacije i klubove na teritoriji AP Vojvodine da bez izuzetka poštuju odluku Vlade o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru na kojima učestvuje više od 100 ljudi.

Zabrana se odnosi na sva sportska takmičenja lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera kao i na događaje u oblasti omladinske politike, koja prelaze broj od 100 okupljenih, uključujući i publiku, učesnike događaja, zaposlene, organizatore.

Takođe, apelujemo i na organe lokalne samouprave pod čijom ingerencijom su sportska borilišta, sportske sale i ostala sportska infrastruktura da poštuju zabranu javnih okupljanja i preporuke Ministarstva zdravlja.

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA SPORT I OMLADINU
Vladimir Batez

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu