Konkurs PSSO

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu u 2016. godini.

Konkurs je objavljen u sredu 24.02.2016. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 10.03.2016.

Projekti koji će se finansirati:

  • Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
  • Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;

Sportske organizacije i savezi koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
  2. da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
  3. da imaju sedište u AP Vojvodini,
  4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
  5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
  6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
  7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
  8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija